راهکار طب سنتی در مقابل کرونا

کرونا و طب سنتی نوشته استاد سید محمد موسوی

/post-1

سد محکم #طب_سنتی در مقابل « #کرونا »علاوه بر توصیه های وزارت بهداشت موارد زیر بعنوان پیشگیری پیشنهاد می شود:سوزاندن گیاهان #ضدعفونی کننده در منطقه قرنطینه مانند: شاخه ها و  برگ و چوب درخت کاج، بوته اسفند، چوب و شاخه های اوکالیپتوس، چوب ها و شاخه های بید و چنار و بوته های گون و اسفند و پونه کوهی ........ جهتدخواندن ادامه روی موضوع کلیک کنید